taxi, coming soon, 香港的士

Transit Connect Taxi
香港的士
福特為香港精心炮製。
突破傳統
打破傳統的士外型設計
雙趟門設計,方便上落
八面玲瓏
特大行李箱
擁前所未有的載貨能力
八面玲瓏
特大行李箱
擁前所未有的載貨能力
"搭完飛機返到香港,拖住幾箱行李,真係好想有架舒適又裝到好多行李嘅房車接送。福特呢部的士就滿足晒我嘅需要!"
Fashion buyer - Natalie Wong
穿梭無間
高強上斜本領
500公里無間斷服務
卓越表現
澎湃馬力
安全到達目的地
無遠弗屆
六速波箱
輕鬆往來機場到市區
安全可靠
更高安全標準設置
舒適又放心
卓越表現
澎湃馬力
安全到達目的地
八面玲瓏
特大行李箱
擁前所未有的載貨能力
安全可靠
更高安全標準設置
舒適又放心
八面玲瓏
特大行李箱
擁前所未有的載貨能力
突破傳統
打破傳統的士外型設計
雙趟門設計,方便上落
八面玲瓏
特大行李箱
擁前所未有的載貨能力